Software

Marken
Patente
Geschmackmustern/Urberrecht
software
Fälschung
Vertragsgestaltung
Strategieberatung
Schlichtung

Page under construction, this is machine translation

Bescherming door auteursrecht

Intellectueel eigendom van software kan op een aantal manieren worden beschermd, met name door auteursrecht.

Intellectueel eigendom van software kan op een aantal manieren worden beschermd, met name door auteursrecht.

In tegenstelling tot octrooibescherming is auteursrecht niet gebaseerd op een titel, maar op bescherming ab initio, onafhankelijk van een depot, onder voorbehoud van originele creatie.

We kunnen echter een depot regelen bij een notaris of een gespecialiseerde organisatie zoals het Agence pour la Protection des Programmes. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn: op zijn minst om bewijs te leveren van de aanmaakdatum, maar ook om de implementatie van een escrow-clausule mogelijk te maken en toegang tot de broncode van de software door een gebruikersklant in de gevallen die in het contract zijn gespecificeerd.

Naast deze voordelen moet worden benadrukt dat, pragmatisch gezien, een dergelijk depot ook de mogelijkheid biedt om een softwareversie te bevriezen. Bovendien roept het vragen op over eigendom:

  • als mijn software „in-house“ is ontwikkeld, is deze dan uitsluitend door werknemers ontwikkeld?
  • Is de overdracht van economische rechten met de nodige zorg geformaliseerd?
  • hebben ontwikkelaars, intern of extern, een onderzoek uitgevoerd naar open source software om hen in staat te stellen contractuele beperkingen te analyseren en de juiste conclusies te trekken in klantencontracten, ondanks de schijn van vrije toegang?

Last but not least maakt deze organisatie van het depot het ook mogelijk om het bestaan van immateriële activa te materialiseren die kunnen worden gewaardeerd binnen een technologische portefeuille, waaronder bijvoorbeeld octrooien, met name in het geval van de verkoop van een bedrijfstak of het bedrijf.

We helpen je deze vragen te beantwoorden en een beschermingsstrategie voor je software op te stellen.

Softwarebescherming omvat zowel objectcode, d.w.z. code die niet door mensen kan worden gelezen zonder decompilatie, als broncode, d.w.z. code die door mensen kan worden gelezen en waarmee software kan worden gewijzigd en onderhouden. Andere softwaregerelateerde elementen kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn. Deze omvatten in het bijzonder voorbereidend ontwerpmateriaal, grafische interfaces en gebruikersdocumentatie.

Octrooibescherming

Software kan worden beschermd door een octrooi, ook al sluiten de Europese Octrooiconventie (EPC) en het Franse Wetboek van Industrieel Eigendom (CPI) computerprogramma’s als zodanig uit van octrooieerbaarheid.

Op voorwaarde dat aan de voorwaarden voor een dergelijke bescherming wordt voldaan, biedt octrooibescherming een aantal voordelen, waaronder de voordelen die voortvloeien uit de bescherming op grond van titel en de reikwijdte van handelingen die de octrooihouder derden kan verbieden uit te voeren. Het is daarom raadzaam om bij het ontwikkelen van software altijd te onderzoeken of octrooibescherming mogelijk is. Wij kunnen u helpen uw innovatie onder de loep te nemen en te bepalen of octrooibescherming in uw geval aangewezen is.

In tegenstelling tot het auteursrecht beschermt een octrooi de functionaliteit van de software. Deze bescherming is daarom uitgebreider dan die van het auteursrecht. Er zijn echter lange tijd vragen gesteld over de octrooieerbaarheid van software, met name omdat de wet software „als zodanig“ uitsluit van octrooieerbaarheid.

De aanwezigheid van een technisch kenmerk in een uitvinding maakt het namelijk mogelijk om deze van de lijst met uitsluitingen te verwijderen. Dus, als de implementatie van software door een computer een technisch effect mogelijk maakt dat verder gaat dan de „normale“ fysieke interacties tussen de software en de computer waarop deze draait, dan vertoont deze software technische kenmerken en valt deze niet onder de uitsluitingen van octrooieerbaarheid. Normale“ fysische interacties zijn bijvoorbeeld elektrische stromen. Dergelijke interacties zijn op zichzelf niet voldoende om software een technisch karakter te verlenen. De octrooieerbaarheid van software is een vraag die meer of minder moeilijk kan zijn, afhankelijk van de situatie. Wij zullen uw geval analyseren en bespreken of u al dan niet octrooibescherming voor uw software moet aanvragen.